Четверг, 09.04.2020, 06:36
Приветствую Вас Гость | Регистрация | Вход

Кафедра культурологии и информационной деятельности

Меню сайта
Категории каталога
Статьи [67]
Клуб выпускников [0]
Форма входа
Поиск
Друзья сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Каталог статей

Главная » Статьи » Статьи

ДОКУМЕНТАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ РЕЛІГІЙНО-ДУХОВНОГО ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ПІВНІЧНОГО ПРИАЗОВ’Я ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

УДК 930.253:2-054.6(477.62)178/192(043)                                           Тухватулліна О.С.

ДОКУМЕНТАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ РЕЛІГІЙНО-ДУХОВНОГО ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ПІВНІЧНОГО ПРИАЗОВ’Я ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ                          

У публікації визначена інформаційна складова архівних документів з історії релігійно-духовного життя населення Північного Приазов’я.

Центральний державний історичний архів м. Києва зберігає інформацію про заселення Північного Приазов’я та загальні відомості про відносини між державою і церквою та про стан господарського розвитку південних регіонів Росії протягом ХVIII – початку ХХ ст. Увагу привертають відомості про діяльність землеустрійних комісій, до повноважень яких відносився розподіл земель та надання позик і підйомних для облаштування переселенців, в тому числі німців і менонітів. Так, фонд Губернські межові експедиції складається з документів двох межових експедицій: Азовської (фонд 1967) та Новоросійської (фонд 1966). Дані фонди, зберігаючи фрагментарні відомості про стан переселенців і розвиток землеробської справи, надають можливість з’ясувати мету переселенської політики російського уряду щодо іноземців [1].

Інформаційна складова справ фонду 313 (Катеринославське жандармське управління) [2] та фонду 419 (Прокурор Одеської судової палати. Канцелярія) [3] представлена такими матеріалами діловодства: циркулярами, листуванням, представленням, які дозволяють проаналізувати  державно-церковні відносини та політику держави щодо релігійних конфесій.

Основним архівним джерелом вивчення релігійної ситуації іноземців Північного Приазов’я, а саме греків, є матеріали фонду Феодосійської духовної консисторії, які зберігаються в Державному архіві Автономної республіки Крим. У фонді 343 (Феодосійська духовна консисторія) зберігаються 129 справ, датованих 1787 - 1800 рр., коли була скасована консисторія. У документах розглядаються питання ведення церковної документації, судових справ духовенства та світських осіб, передачу церковного начіння з однієї церкви до іншої, будівництва та ремонтів церков. [4]

Фонд 118 (Таврійська духовна консисторія) містить рапорти Маріупольського благочинного протоієрея про заштатних священиках [5].  

У фонді 535 (Документи особистого походження. Попови. 1653-1920 рр.) зберігаються плани міста Маріуполя і довколишніх поселень греків–переселенців з Криму [6].  Ця справа привертає інтерес не тільки як картографічне джерело, але й надає інформацію про кількість побудованих церков, з якої сировини вони створені.

Матеріали церковних організацій представлені у фондах Соборної Харлампієвскої церкви [7], Церкви Різдва  Богородиці [8], Успенської [9], Марії Магдалинівської церкви [10] та Синагоги м. Маріуполя [11]. В них зібрані метричні книги з записами про народження, шлюб та смерть усього населення. Зустрічаються відомості і про розірвання шлюбу у єврейського населення, що не є характерним згідно традицій і звичаїв для євреїв . Такі записи вели священики і в грецьких сільських церквах Маріупольського повіту, наприклад, Маринінській церкві с. Комар [12], Федоро-Стратилатівській церкві с. Малий Янисоль [13], Свято-Троіцькій церкві с. Старий Керменчик [14], Костянтино-Єленівській церкві с. Чердаклі [15] та ін. Ці документи знаходяться на зберіганні в Державному архіві Донецької області (далі ДАДО). Спогади про особливості  релігійно-духовного життя грецької громади, діяльності православного духовенства в Північному Приазов’ї   знаходимо і в фонді 132 (Маріупольське духовне правління Новоросійської духовної консисторії) [16]. В ДАДО зберігаються матеріали церковної організації німецькомовної общини м. Маріуполя (фонд 465), в якому зібрані метричні книги Римо-католицької церкви м. Маріуполя Тираспольської Римо-католицької духовної консисторії Маріупольського повіту Катеринославської губернії [17].

Привертає свою увагу і фонд 1 (Канцелярія Новоросійського і Бессарабського генерал-губернатора у Катеринославській губернії), що зберігається у Державному архіві Одеської області. Він не тільки доповнює матеріали фонду «Маріупольського духовного правління Новоросійської духовної консисторії», а й містить справу «Про будівництво церкви в м. Маріуполі (Харлампієвської)» за період 1827 – 1834 рр. [18]., в якому знаходимо докладну інформацію про історію Харлампієвської соборної церкви м. Маріуполя. Інформативну цінність цього фонду складає справа про заселення колоній ізраїльських християн на землях маріупольських греків , які на початку переселення не мали статус іноземних колоністів [19].

Одним із фундаментальних джерел для дослідження аналізу етапів заселення й адаптації, структури управління, церковного устрою й релігійної ситуації та соціально-господарського розвитку іноземних колоністів, а саме німецькомовного та єврейського населення, в південному регіоні імперії має фонд «Піклувального комітету про іноземних поселенців Південного краю Росії» перетворений в 1819 р. з Новоросійської опікунської контори., в якому зберігається справа «О колоністах» [20]. Більша частина документів є дублікатами матеріалів, які офіційно надсилалися до Петербургу, тому у фонді зберігаються переважно копії: царські Маніфести, укази Сенату, інструкції, циркуляри та розпорядження міністерств з питань колонізації Півдня Росії.

Суттєво доповнюють матеріали описаних архівних фондів, які утворилися в наслідок діяльності Катеринославської духовної консисторії та Катеринославського духовного правління, оскільки після скасування Феодосійської духовної консисторії церковні установи м. Маріуполя підпорядковувалися Катеринославської єпархії. Так у фонд 106 регламентується діяльність духовенства Катеринославської єпархії, [21] служіння молебень на честь імператорської родини [22] та ін. Ці матеріали зберігаються в Державному архіві Дніпропетровської області.

Велике значення у вивченні історії релігійного, культурного, суспільного розвитку колоністських поселень Південної Росії мають матеріали фонду 134 (Контора опікунства Новоросійських іноземних поселенців м. Новоросійськ та Катеринославська контора іноземних поселенців), в якому зберігається близько 990 справ за період з 1781-1857 рр. [23]. До складу цього фонду входять матеріали ревізьких сказок, звіти, відомості, рапорти та листування, інформативна складова яких є дуже важливою, вони містять інформацію про чисельність колоністів, про померлих, немовлятах, шлюбні відомості, стан господарства колоністів. Цінними є матеріали справ які розглядають представлення о будівництві церков в колонія Новоросійського краю, відповіді на рапорти про порушення патерів та перевищення наданих їм повноважень. Оскільки метричні книги менонітської громади кінця ХVIII ст. – першої половини ХІХ ст. практично не залишилися в архівах, ревізькі сказки набувають особливого значення для генеалогічних та демографічних досліджень, дають можливість визначитися з соціальним і національним складом переселенців, особливостями шлюбно-родинних відносин та віросповідання.

Слід згадати і про матеріали, що зберігаються у Державному архіві Запорізької області. Вони містять цінну інформацію про усі види діяльності іноземних переселенців Північного Приазов’я. Так фонд 12 (Олександрівське повітове казначейство м. Олександрівськ Катеринославської губернії) містить ревізькі сказки мешканців м. Маріуполя і навколишніх сіл  та німецької колонії [24]. Інші види документів: накази, відомості, списки та листування про передачу справ Маріупольського духовного правління до м. Олександрівськ зберігаються у фонді 1 (Олександрівська міська ратуша м. Олександрівськ Катеринославської губернії) [25]. До складу фонду 56 входить Циркуляр Катеринославського губернатора земським начальникам і повітовим земським управам, в якому інформується про сприяння влаштуванню шкіл при церквах поблизу німецьких поселень [26]. Цікава інформація зберігається і у фонді 24, який містить матеріали про стан єврейських молитовних домів, виборі рабинів та їх помічників. В фонді представлені такі види документів, як рапорти, довідки, протоколи, інструкції, заяви, листи, тексти клятвених обіцянок, прохання, об’яви та приговори в яких подаються відомості о кількості синагог та молитовних домів, характеризується порядок призначення від єврейських молитовних громад кандидатур на місце рабина чи його помічника, зустрічаються метричні виписки про народження євреїв в тих чи інших містах губернії [27].

Отже, масив сучасних архівних фондів України визначається значною кількістю інформативного матеріалу й галузевою різноманітністю. Крім того, він значно поповнюється матеріалами архівів колишніх спецслужб та відомств. Між тим, документи, що стосуються іноземних колоністів вводяться до наукового обігу недостатньо.

 

Джерела та література

1. Центральний державний історичний архів м. Київ (далі ЦДІАУК)  – Ф.1967.- Оп.- 1.- Спр.16. – 176 арк.; Ф.1966. -  Оп. 1. – Спр. 875. – 55арк.

2. ЦДІАУК – Ф. 313.- Оп. – Спр. 3123; 3229; 3254

3. ЦДІАУК – Ф. 419.- Оп. 3. – Спр. 60.- Ч.1.

4. Державний архів Автономної республіки Крим (далі ДААРК).- Ф. 343. – Оп.1.- Спр. 17-20; 22-27; 30; 39- 43; 91-120.        

5. ДААРК.-Ф.118. – Оп. 1.- Спр. 5433.- 3 арк.

6. ДААРК.-Ф.535. – Оп. 1.- Спр. 2557.- 21 арк.

7. Державний архів Донецької області (далі ДАДО) – Ф. 215.- Оп. 1.- Спр. 1-38.

8. ДАДО.- Ф. 214.- Оп. 1.- Спр. 1-13.

9. ДАДО.- Ф. 213.- Оп. 1.- Спр. 1-26.

10. ДАДО.- Ф. 212.- Оп. 1.- Спр. 1-28.

11. ДАДО.- Ф. 211.- Оп. 1.- Спр. 1-41.

12. ДАДО.- Ф. 420. - Оп. 1.- Спр. 1- 15.

13. ДАДО.- Ф. 209. - Оп. 1.- Спр. 1- 18.

14. ДАДО.- Ф. 417. - Оп. 1.- Спр. 1- 10.

15. ДАДО.- Ф. 210. - Оп. 1.- Спр. 1- 8.

16. ДАДО.- Ф. 132. – Оп. 1.- Спр. 1.- 351 арк.

17.ДАДО.- Ф. 465. – Оп. 1. – Спр. 2 – 4.

18. Державний архів Одеської області (далі ДАОО) – Ф.1.- Оп. 190.- Спр. 40.- 82 арк.

19 .ДАОО. – Ф.1. -  Оп. 221. – Спр.4. – 132 арк.

20. ДАОО. – Ф.6. -  Оп. 1. – Спр.1077. – 52 арк.

21. Державний архів Дніпропетровської області (далі ДАДнО.) – Ф. 106.- Оп. 1.- Спр. 297.

22. ДАДнО. – Ф. 106.- Оп. 1.- Спр. 302.

23. ДАДнО. – Ф. 134.- Оп. 1.- Спр. 36; 219; 574;  576; 641; 658;874;  913; 937; 938; 956 та ін.

24. Державний архів Запорізької області (далі ДАЗО).- Ф.12. –Оп. 2. –Спр. 299-308; 230.

25. ДАЗО. – Ф.1.- Оп. 1. – Спр. 53. – 46 арк.

26. ДАЗО. – Ф.56.- Оп. 1. – Спр. 150. – Арк. 81.

27. ДАЗО. – Ф.24.- Оп. 1. – Спр.33; 64; 424; 515-517.

 

Категория: Статьи | Добавил: Кафедра (07.11.2010)
Просмотров: 1165 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]